Anchor: fafanga

Fåfänga.

Ett projekt om vårt omättliga bekräftelsebehov

Åttio procent av oss svenskar anser sig vara fåfänga. Och har därmed ett fokus på det intryck man gör, vars belöning är andras bekräftelse.

Jag driver projektet Den nya tidens fåfänga för att fånga hur vi med hjälp av utseende, agerande eller ägodelar söker vinna omvärldens erkännande. Jag vill förstå vilka negativa konsekvenser det leder till och hitta metoder som kan dämpa fåfängan. För när betydelsen av andras åsikter minskar, ökar känslan av frihet.

Det är ett projekt, en bok, på sikt en film. Men mest ett uppvaknande. Välkommen att vakna med mig.

Christopher Toll

Vad händer inom fåfänga just nu?